تحاليل المختبر 972022

 

ØFasting Blood Glucose         103 mg/dL                    70 – 110

ØHaemoglobin                        A1C 7.0 %          Normal: Less than 5.7

                                                                             Prediabetes: 5.7 – 6.4

                                                                                    Diabetes: More than 6.4

Lipid profile, Kidney function tests and Microalbuminuria are recommended

Liver Function Tests

ØSGPT (ALT)                34 U/L                                    0 – 41

ØSGOT (AST)                26 U/L                                    0 – 40

Vitamins Assessment

25 OH Vitamin D                  45.03 ng/mL                 Defficient : < 20

                                                                                      Insufficient : 20±­30

                                                                                      Sufficient : 30±100

Lipid Profile

Serum Total Cholesterol      95 mg/dL              Normal : Up to 200                                                                                           Borderline Risk : 200-240                                                                                High Risk : > 240

Serum Triglycerides              207mg/dL                    0 – 150

HDL Cholesterol                   25 mg/dL                      40 – 60

LDL Cholesterol                    29 mg/dL                      0 – 100

VLDL Cholesterol                 41 mg/dL                      0 – 30

Non-HDL cholesterol           70 mg/dL                      0 – 130

HDL Risk Factor                   3.80                     Mild risk: 4.4

                                                                             Moderate risk : 7.1     

                                                                             High risk : 11.0

Item Type

Item Name

Value

Result Date

Test

Fasting Blood Glucose

66.5

09 Jul 2022

Test

SGOT (AST)

66.5

09 Jul 2022

Test

SGPT (ALT)

66.5

09 Jul 2022

Test

Haemoglobin A1C

178.5

09 Jul 2022

Test

vit D 25 Hydroxy Cholecalciferol

696.5

09 Jul 2022

Test

Lipid Profile(Chol,Tri,HDL,LDL)

346.5

09 Jul 2022